Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και ακατάλληλου ασθενοφόρου

23 Αυγούστου, 2015

Ο Δήμος Αντιπάρου είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μετά από επίσημες επαφές με τη διοίκηση του

ΕΚΑΒ κατέστη δυνατή η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και ακατάλληλου ασθενοφόρου που διέθετε ο Δήμος με ένα

νεώτερο, άρτια εξοπλισμένο και σε άριστη κατάσταση ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΕΚΑΒ