Διοργάνωση έκθεσης

8 Ιουλίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Τ.Κ 84007

ΤΗΛ.2284061753

ΦΑΞ.2284061218

Email : [email protected]

Αντίπαρος 02/06/2015

Αρ.Πρωτ. 1105 /2015

Προς : κο Κωστή Δολαψή

ΘΕΜΑ : Διοργάνωση έκθεσης

ΣΧΕΤ.: Την από 02/06/2015 αριθ. Πρωτ. 1105/2015 επιστολή σας

Ο Δήμος Αντίπαρου, σας ενημερώνει ότι με χαρά θα ανταποκριθεί στο αίτημα σας και θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τον χώρο του Κάστρου Αντιπάρου για να εκθέσετε τα έργα σας από 20/07/2015 έως και 03/08/2015..

Με την προϋπόθεση να διατηρείται καθαρός και να αποδοθεί η χρήση του στον Δήμο όταν υπάρξει ανάγκη

Συνημμένα:

Με Τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

Διανομή :Χρονολογικό αρχείο