Κατάληψη Δημόσιου χώρου

29 Ιουνίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Τ.Κ 84007

ΤΗΛ.2284061753

ΦΑΞ.2284061218

Email : [email protected]

Αντίπαρος 29/06/2015

Αρ. Πρωτ.: 1577 /2015

ΠΡΟΣ:

Ως Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Κατάληψη Δημόσιου χώρου

Από έλεγχο που έγινε στα αρχεία του Δήμου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση άδειας κατάληψης δημόσιου χώρου

Παρακαλούμε για την τακτοποίηση του θέματος έως και την Τετάρτη 15/07/2015 διαφορετικά ο Δήμος θα προβεί τις ενέργειες που ορίζονται από τον Νόμο

 Με Τιμή

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ