Αναβολή σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

11 Νοεμβρίου, 2014

Αντίπαρος 10 Νοεμβρίου 2014 Αριθ’ Πρωτ:      4545

ΘΕΜΑ: Αναβολή σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την Πέμπτη 13/11/2014 και ώρα 19:00, επειδή δεν κατέστη χρονικά δυνατή έως σήμερα, η επικύρωση των εσόδων του προϋπολογισμού που αφορούν τέλη και δικαιώματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης