Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου

26 Αυγούστου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Τ.Κ 84007
ΤΗΛ.2284061570
ΦΑΞ.2284061218
Αντίπαρος 22-08-2014
Αρ.Πρωτ.3310

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού σύμφωνα με την υπ αριθ. 36/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Καλουδά στις 31 Αυγούστου 2014 , ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 ώστε σε δημόσια συνεδρίαση , να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ