ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20 Ιουνίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        

ΤΗΛ 22840.61570                                                               

ΦΑΞ 22840.61218                                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για υπηρεσιακούς λόγους αιτήματα ή θέματα :

α)ηλεκτροδότησης & τακτοποίησης ακινήτων

β)ασφάλειας ΟΓΑ

προσωρινά θα εξυπηρετούνται Τρίτη & Πέμπτη 09:00-13:00.

Εκ του Δήμου