Ανακοίνωση για τις κάρτες ασφάλισης.

19 Φεβρουαρίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
ΔΗΜΟΥ  Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Ο Υ

       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


    
     Από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου ανακοινώνεται ότι όσοι από  τους  μόνιμους  κατοίκους του νησιού μας δεν έχουν  παραλάβει  τις ατομικές τους κάρτες ασφάλισης, του προγράμματος του Δήμου Αντιπάρου και της Κ.Ε.Δ.Α για την επείγουσα  μεταφορά σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, μπορούν να προσέρχονται  στο γραφείο  του  ΚΕΠ την 

Πέμπτη 20/2ου    10:00 -14:00

ΕΚ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.