Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση» ΚΕΔΑ

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»
 
Την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ.
ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:
 
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2019
 
Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης αποστολής του φακέλου προσλήψεων
στην αρμόδια υπηρεσία.
 
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
.
ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διαβάστηκε 526 φορές Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 15:07