Υγεία

Το Περιφερειακό Ιατρείο βρίσκεται μέσα στον οικισμό, δίπλα στο Δημαρχείο. Ωράριο λειτουργίας: 09.00 – 14. 00. Τηλέφωνο: 22840 61219.

Για έκτακτα περιστατικά υπάρχει γιατρός που εφημερεύει.

Οι ιατροί της Αντιπάρου είναι συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή ατυχήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω φορείς:

  • Περιφερειακό Ιατρείο, τηλ. 22840 61219
  • Φαρμακείο, τηλ. 22840 61111
  • Κέντρο Υγείας Πάρου, τηλ. 22840 22500

Χρήσιμα τηλέφωνα

  • Περιφερειακό Ιατρείο: 22840 61219
  • Φαρμακείο:22840 61111
  • Σκούρτης Σωτήρης: 6973026217
  • Γεωργίου Άννα (ιατρός): 6974486512