ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 9 του ν.5056/2023 )»

2 Απριλίου, 2024


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 2/04/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023):
ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου ».

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος