Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

21 Μαρτίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος: 21/3/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:621

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί ΕΚ ΠΕΡΙΦΟΟΡΑΣ στο Δημοτικό κατάστημα την 21/03/2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028»

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                      Φαρούπος Αναστάσιος