11 Αυγούστου, 2022

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου