Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 31/10/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

30 Οκτωβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                                  Ημερ. 25/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                            Αρ.Πρωτ: 4003


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 31/10/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

     1. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014.

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου


                                                  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ