Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Παρασκευή 04/05/12 και ώρα 12:00,στην αίθουσα Καλουδά .

3 Μαΐου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ. 30/04/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:  1332

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Παρασκευή 04/05/12  και ώρα 12:00,στην αίθουσα Καλουδά  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2012

2)Έγκριση δέσμευσης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την αποκομιδή

    ανακυκλώσιμων υλικών .

3) Έγκριση δέσμευσης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την

     απολύμανση –απεντόμωση κοινοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων.

4)Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης 2ου λογαριασμού του έργου 

   «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό

   τμήμα ‘’ Περιφερειακή οδός Αντιπάρου’’ του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων

    Κοινότητας Αντιπάρου’.»

5) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για τις μελέτες του έργου

     «Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Αντιπάρου».

6) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση

    οδοστρώματος με τσιμέντο στη θέση «Χριστός» με αυτεπιστασία.

7) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την επισκευή πομόνας στη θέση «Πηγάδι» & «Αγίου Γεωργίου».

8) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το βάψιμο δημοτικών κτιρίων .

9) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για τον καθαρισμό πρανών και αδρανών υλικών σε δημοτικού χώρους και χώρους στάθμευσης του Δήμου με μηχανικά μέσα.

10)Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για αποκαταστάσεις και επισκευές βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στις θέσεις « πάρκινγκ , λιμάνι, κεντρικό δρόμο».

11) Κατακύρωση Αποτελέσματος πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Γαλανταριά».

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ