ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

29 Μαρτίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 2/04/2021 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αντιπάρου .»

ΘΕΜΑ 3Ο  :Λήψη απόφασης για τηδιαβαθμιδική συνεργασία  του Δήμου Αντιπάρου  με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 8×8 Δήμου Αντιπάρου», 

ΘΕΜΑ 4Ο :Λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων Αντιπάρου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής», πλαίσιο του Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΘΕΜΑ 5Ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εγχειρίδιου Διοικητικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας που αφορούν στην διαχειριστική ικανότητα του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 6Ο: Λήψη απόφασης για: 

  • Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  • Την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης «Μελέτες Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Αντιπάρου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής».
  • Την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τηνΔημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Πάρου (ΔΕΥΑ Πάρου).

ΘΕΜΑ 7Ο : «Διαγραφή χρεών Ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος