Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 06/08/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

2 Αυγούστου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                               Ημερ: 2/8/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ: 2797

  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  OIKONOMIKHΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 06/08/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1) Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2013

2) Έγκριση ορών Δημοπρασίας παραλίων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

3) Έγκριση δαπανών και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013


4) Ανάκληση της υπ΄αριθμό 22/15-3-2013 με θέμα:»Έγκριση ανάθεσης περιβαλλοντικής μελέτης για την εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου».


5) Έγκριση ανάθεσης περιβαλλοντικής μελέτης για την εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου».
                     

6) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για τις επισκευές δικτύου ύδρευσης.

7)  Ανάκληση  της υπ΄αριθμό 36/18-05-2012.«Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση  διάθεσης πίστωσης για την χαρτογράφηση και καταγραφή   περιπατητικών διαδρομών σημείων και περιοχών περιβαλλοντικού και  τουριστικού ενδιαφέροντος της νήσου Αντιπάρου»

 
8) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης Δικηγορικών υποθέσεων του Δήμου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου.

9) Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 28/24-05-2013 με θέμα:»Έγκριση δέσμευσης και
      ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπεύθυνου για το ελικοδρόμιο  
     προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου Οικονομικού Έτους 2013»
 

                                                            Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Ιωάννης Λεβεντάκης