Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 24/05/2013 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα .

23 Μαΐου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                    Ημερ. 20/05/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                     Αρ.Πρωτ: 1374


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή  24/05/2013  και ώρα 12:30,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου 2013
2. Ορισμός Επιτροπής & καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης για  τη μίσθωση των  
      Παραλίων

3.  Έγκριση δαπανών και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013.
4. Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπεύθυνου για το   
            ελικοδρόμιο προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου Οικονομικού Έτους 2013.
5.   Ανανέωση σύμβασης με ’’Κοινοπραξία Ε/Γ Ο/Γ Αντίπαρος’’ Ακτοπλοϊκή Γραμμή  
            Αντιπάρου.

6.  Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την Απεντόμωση καταπολέμηση  
κουνουπιών και βαδιστικών εντόμων Δήμου Αντιπάρου

7.  Έγκριση μελέτης . Καθορισμός όρων Διακήρυξης και διάθεσης πίστωσης για την για     
την «Παροχή Υπηρεσιών Περισυλλογής και Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου  Αντιπάρου.
8. Ανανέωση  ετήσιας σύμβασης με την ALFAWARE για τις υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης στις Εφαρμογές λογισμικού και Παροχής απομακρυσμένης υποστήριξης.

9. Διάθεση πίστωσης για των τελικών λογαριασμών έργων:1)Παραλιακή οδό μετά κόμβου σχετική απόφαση 50/2013 Δημοτικού συμβουλίου  και 2) Κατασκευή υδατοδεξαμενής και έργα επέκτασης υδραγωγείου Αντιπάρου σχετική απόφαση Δημοτικού συμβουλίου 49/2013

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ