Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 02/12/11 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .

2 Δεκεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ. 01/12/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:  4797

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την  Παρασκευή 02/12/11  και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1] Λήψη απόφασης επί ενστάσεως διαγωνιζόμενου και σχετικά με κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «Ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου».

2] Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση Διαγωνισμού για τα καύσιμα.

3] Έγκριση , παραλαβή μελέτης και διάθεση δαπάνης για την προμήθεια «Υλικών Χριστουγεννιάτικου Στολισμού».

4]Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επανεκτύπωση προωθητικού υλικού –χάρτες Αντιπάρου-.

5] Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επανεκτύπωση προωθητικού υλικού-γκραβούρες Αντιπάρου-.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ