16 Ιουνίου, 2011
Συνεδριάσεις Οικονομικής επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τo Σάββατο 18/06/11 και ώρα 19:00,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ.16/06/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ: 2836

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τoΣάββατο 18/06/11  και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)     Ανάθεση εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Αντιπάρου

2)     Ανάθεση σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αντιπάρου

3)     Ανάθεση προμήθειας ενάμιση τόνου σακουλών απορριμμάτων

4)     Ανάθεση επισκευής AirConditionτου ΚΕΠ Αντιπάρου

5)     Ανάθεση προμήθειας AirCondition για το γραφείο του Δημάρχου

6)     Ανάθεση προμήθειας μπαρών για την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων και δικύκλων, στις περιφερειακές εισόδους και την κεντρική είσοδο του οικισμού. 

7)     Ανάθεση επισκευής δρόμου στην περιοχή «Σωρός»

8)     Μισθώσεις παραλιών

9)     Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Σπηλαίου Αντιπάρου

10) Ανάθεση προμήθειας ταμειακής μηχανής για το Σπήλαιο Αντιπάρου

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ