Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 24/10/2012 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .

19 Οκτωβρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ. 18/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:3898


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 24/10/2012  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Γνωμοδότηση Επιτροπής που αφορά την ένσταση κατά του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δυο μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού.»

2. Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου β΄εξαμήνου 2011 έως α΄εξάμηνο 2012.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού 2012

4. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.

5. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης για τον καθαρισμό των φρεατίων στον οικισμό Αντιπάρου.

6. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων κατόπιν γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων.

7. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασίας που αφορά την αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και ντουί στο δημοτικό φωτισμό.


                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

                                                ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ