Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Πέμπτη 24/05/12 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .

20 Μαΐου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                    Ημερ. 18/05/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                    Αρ.Πρωτ:  1686
            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007
  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Πέμπτη 24/05/12  και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 
1) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια δομικών υλικών.
2)Έγκριση δέσμευσης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης .
3)Προμήθεια υλικών επέκτασης δημοτικού φωτισμού:
   α)Έγκριση δέσμευσης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών επέκτασης δημοτικού φωτισμού.
   β)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
   γ)Έγκριση του τρόπου εκτελέσεως της προμήθειας και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και ημερομηνία δημοπράτησης.
4)Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για τον καθαρισμό οδικού δικτύου από αυτοφυή  φυτά εντός και περιμετρικά του οικισμού καθώς επίσης και στο κεντρικό οδικό δίκτυο από οικισμό έως περιοχή Αγίου Γεωργίου.
5) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για ανάθεση της οργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της καλοκαιρινής περιόδου.
6) Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την Χαρτογράφηση και καταγραφή περιπατητικών διαδρομών , σημείων και περιοχών περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος της Νήσου Αντιπάρου.


                                                                            Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 

                                                                          ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ