Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Δευτέρα 30/01/12 και ώρα 12:00 ,στην αίθουσα Καλουδά .

26 Ιανουαρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                         Ημερ. 25/01/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:  234
            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007
  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Δευτέρα 30/01/12  και ώρα 12:00,στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 
1] Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2012

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου


ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ