Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Σάββατο 29/10/11 και ώρα 11:00 .

25 Οκτωβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Ημερ. 25./10/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ: 4414
            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Σάββατο 29/10/11  και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση έκδοσης εντύπων για τις Τουριστικές εκθέσεις ,World Travel Market  στο Λονδίνο και «Φιλοξένια » στη Θεσσαλονίκη .
2) Ανάθεση για την εκτύπωση πάνινων τσαντών για τις τουριστικές εκθέσεις ως προωθητικό υλικό
3) Λήψη απόφασης για την Β΄ ανατύπωση εντύπων του Σπηλαίου.
4) Έγκριση Α΄ λογαριασμού για το έργο»Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα  Περιφερειακή οδός Αντιπάρου»
5) Διάθεση και πίστωση δαπάνης για μίσθωση υδροφόρας

                                      Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

                                    ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ