Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Κυριακή 25/09/11 και ώρα 19:00 .

22 Σεπτεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ. 21/09/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:  4076

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Κυριακή 25/09/11  και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)     Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών ύδρευσης

2)     Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών καθαριότητας

3)     Έγκριση προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού

4)     Ψήφιση Απολογιστικών οικονομικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010

5)     Έγκριση μελέτης και ανάθεση για την τοποθέτηση μπαρών στον κεντρικό δρόμο Αντιπάρου και διάθεση και πίστωση δαπάνης για την προμήθειά τους

6)     Αποδοχή μελέτης και ορισμός ημερομηνίας δημοπρασίας και επιτροπής για την προμήθεια στάσεων λεωφορείων

7)     Έγκριση, διάθεση δαπάνης και ανάθεση για τη εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου

8)     Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου

9)     α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων επιτροπής οχημάτων

β) Έγκριση προμηθειών και εργασιών που προκύπτουν από τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις της επιτροπής οχημάτων

10)Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Άγιο Γεώργιο

11)Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής δύο τοιχείων αντιστήριξης στη θέση Βαθύς Βόλος με λιθοδομή

12)Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση για τις εργασίες κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Σιφνέικο Γυαλό

13) Έγκριση προμήθειας 6 κυπέλλων για τους ποδηλατικούς αγώνες Αντιπάρου

14) Έγκριση προμήθειας πυροσβεστικού υλικού για το parkingτου οικισμού

15) Έγκριση προμήθειας αλυσοπρίονου για της ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου

16) Έγκριση προμήθειας πυροσβεστικών σωλήνων

17) Έγκριση προμήθειας σημαιών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου

18) Έγκριση δομικών υλικών για την αποκατάσταση των δρόμων λόγω υδραυλικών βλαβών

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ