Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 12/07/11 και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων .

9 Ιουλίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ.08/07/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ: 3112

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 12/07/11  και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)     Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Σπηλαίου και εργασία τοποθέτησης

2)     Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση καμερών Σπηλαίου και τοποθέτηση νέων

3)     Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση και επισκευή προβολέων parking οικισμού

4)     Έγκριση προμήθειας πολύμηχανήματος FAX για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου

5)     Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού πυρόσβεσης Σπηλαίου και parkingοικισμού

6)     Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών γραφείου

7)     α) Έγκριση γνωμοδοτήσεων της επιτροπής οχημάτων για τα Δημοτικά οχήματα

β) Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες – προμήθειες, των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων

8)     Έγκριση προμήθειας διαφημιστικών φυλλαδίων Σπηλαίου Αντιπάρου

9)     Έγκριση έντυπης καταχώρησης στο περιοδικό Discover

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ