(Ορθή Επανάληψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 25/05/11 και ώρα 18:00 .

25 Μαΐου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ.23/05/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ: 2349

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Ορθή Επανάληψη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 25/05/11  και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης και ανάθεση σε δικηγόρο για τα ασφαλιστικά μέτρα του δρόμου.

2)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης και ανάθεση σε λογιστή φοροτεχνικό Α΄ βαθμού για την φορολογική τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Δήμου και εφαρμογή διπλογραφικού.

3)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο 30, αρ. πρ. 19664/20-04-11 του Υπουργείου Εσωτερικών.

4)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο 30, αρ. πρ. 19664/20-04-11 για καύσιμα

α) καύσιμα καθαριότητας

β) καύσιμα λεωφορείου  

γ) καύσιμα μηχανημάτων

δ) ανταλλακτικά οχημάτων

ε) μεταφορικά-κόμιστρα ΧΥΤΑ (50%)

στ) λοιπές μεταφορές (50%)

ζ) ανταλλακτικά ύδρευσης για απρόβλεπτες βλάβες (50%)

5)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για εκκενώσεις βόθρου στο Σπήλαιο από τον κ. Πατέλη Δαμιανό

6)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για την εργασία service του απορριμματοφόρου Mercedes

7)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια γραφικής ύλης για το Δημοτικό κατάστημα στην κ. Χατζηπέτρου Ασημίνα

8)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια σφραγίδων στον Φεργαδιώτη Ευστράτιο

9)     Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για αντικατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις γεωτρήσεις και στα αντλιοστάσια με τα απαραίτητα υλικά από τον ηλεκτρολόγο κ. Καφαντάρη Σταύρο

10)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή πομόνας στην θέση Τσιγκούρα, στον Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

11)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή αντλίας στην θέση Φιλολία από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

12)Έγκριση τεχνικής περιγραφής, διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για επισκευή σωλήνας στη θέση Χριστός από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

13)  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στην παραλιακή οδό στον ηλεκτρολόγο κ. Νίκο Πατέλη

14) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια αντλιών από Πρίντεζη και ΣΙΑ ΟΕ

α) στη θέση Παραθύρες

β) στη θέση Παρούσου

γ) στη θέση Κάμπος

δ) για τοποθέτηση και ανύψωση νέων

15) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για την προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών για την παρεμπόδιση οχημάτων περιμετρικά των εισόδων του οικισμού, τεμάχια 3

16)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια χαρτοκιβωτίων για την αρχειοθέτηση υπηρεσιακού υλικού και εγγράφων από τον Καλακώνα Μένεγο

17)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για την τεχνική υπηρεσία από Αφοί Μαριάνου Ο.Ε.

18)Αποδέσμευση δαπάνης για την απεντόμωση, σχετική απόφαση οικονομικής επιτροπής 31/2011, και έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως στον Σουλιρα Η. – Τσιακαλος Α. Ο.Ε. για απεντόμωση

19)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια εισιτηρίων Σπηλαίου και λεωφορείου στον Κωνσταντίνο Δραγάτη

20)Έγκριση αύξησης εισιτηρίου Σπηλαίου

21)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για νομική σύσταση Κοινοφελούς Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης από εταιρεία AMGpartnersE.Π.Ε.

22)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για ανάθεση 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με τον Ν. 3463 άρθρο 206 και ΦΕΚ 141/2011 σειρά Β΄ άρθρο 2 παρ. 2, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΝΠΔΔ)

23)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για ανάθεση για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αντιπάρου.

24)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεως για προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού τύπου και δονητικής πλάκας από την εταιρεία Προμπόνας

25)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για εργαστηριακό έλεγχο για το έργο ¨ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου¨ στην εταιρεία ErgotestΑ.Ε.

26)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για ανάθεση στον χοροδιδάσκαλο κ. Γεώργιο Γκολέμη, της οργάνωσης των εκδηλώσεων καλοκαιρινής περιόδου του Δήμου Αντιπάρου.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ