Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Τρίτη 26/4/2011 και ώρα 18:00π.μ.

26 Απριλίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Ημερ. 26/04/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:1657

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Τρίτηκαι ώρα 18:00π.μ. στο Δημαρχείο Αντιπάρου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση της Πρωτομαγιάς και το γεύμα του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ