Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Τετάρτη 29/03/2011 και ώρα 17:30π.μ.

29 Μαρτίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Ημερ. 24/03/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:884

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Τετάρτη  29/03/2011 και ώρα 17:30π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για δαπάνες παρελθόντων ετών.
 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011.
 1. Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Αντιπάρου για την εφαρμογή του προγράμματος Ε.Α.Π.
 1. Σύσταση επιχείρησης ύδρευσης- αποχέτευσης: .

α)Σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας

β)Εκπόνηση business plun.

 1. Σύσταση Κοινωφελούς επιχείρησης δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου».

α)Σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας

β)Εκπόνηση businessplun   

 1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης στο ΒCC.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας ρεμάτων.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση κατασκευής στάσεων λεωφορείου.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ανάθεση απεντόμωσης και μυοκτονίας δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών υλικών καθαριότητας δημοτικών οχημάτων.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την φανοποιεία και συντήρηση δημοτικών οχημάτων.
 1. Ανάθεση στο χωματουργό Καλάργυρο Ιωάννη της συντήρησης χωματόδρομων.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις αποθήκες του Δήμου.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή γύψινου χωρίσματος στο γραφείο του Δημάρχου.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνδρομής στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επισκευή κινητήρα και αντλίας LOWARA.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανήματος Ε.Λ.Τ.Α.
 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο καταστροφέων εγγράφων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ