Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

18 Νοεμβρίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                 Αντίπαρος 18/11/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                    Αρ. Πρωτ. 400
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218    


                                                               Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης
2. Χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ