Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

23 Ιουλίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                          

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        Αντίπαρος 23/07/2013

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                              Αρ. Πρωτ. 256

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218                                         

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.      Λήψη απόφασης επί αιτήματος Υπουργείου Πολιτισμού για τη διοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης στο Κάστρο

2.      Λήψη απόφασης για τη λειτουργία info-deskπροώθησης πληροφοριακού υλικού Δήμου Αντιπάρου

3.      Δημιουργία και εκτύπωση προωθητικού υλικού Δήμου Αντιπάρου

4.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ