Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

19 Αυγούστου, 2019

Θέμα : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση» Την Τετάρτη 21/08/2019 και ώρα 10:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Έγκριση Δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συναυλία της Ματούλας Ζαμάνης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ