Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

14 Ιουλίου, 2019

Την Δευτέρα 15/07/2019 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα: 1. Έγκριση Δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω άμεσης περάτωσης των διαδικασιών που προβλέπονται για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ