Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

20 Μαρτίου, 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

Την Πέμπτη 21/03/2019 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

  1. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ψηφιακή υποστήριξη μέσω δικτυακής βάσης δεδομένων
  1. Έγκριση δαπανών και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
  1. Έγκριση δαπάνης ασφάλισης οχήματος ιδιοκτησίας Κ.Ε.Δ.Α για το έτος 2019 με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΝ5561

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω άμεσης διεκπεραίωσης των δαπανών της 25ης Μαρτίου, την άμεση ανάγκη ψηφιακής υποστήριξης μέσω δικτυακών βάσεων δεδομένων και την ασφάλιση του οχήματος της Κ.Ε.Δ.Α. λόγω λήξης του ασφαλιστηρίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ