Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση» ΚΕΔΑ

19 Φεβρουαρίου, 2019

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

Την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ.

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2019

Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης αποστολής του φακέλου προσλήψεων

στην αρμόδια υπηρεσία.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

.

ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ