Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΔΑ

3 Σεπτεμβρίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος  03/09/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.  512

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                    Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για προμήθεια  φορητής κάμερας τηλεδιάσκεψης

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια  ενημερωτικών εντύπων για το λαογραφικό μουσείο  

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ανανέωση συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης, που αφορά την εφαρμογή A for Antiparos.

Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για προμήθεια  ειδών καθαριότητας

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ