πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

16 Αυγούστου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος 16/08/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.  488

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                     Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Συμπληρωματική απόφαση για τον ορισμό Οικονομικού Διαχειριστή και ταμία»

Την Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Συμπληρωματική απόφαση για τον ορισμό Οικονομικού Διαχειριστή και ταμία της Κ.Ε.Δ.Α. 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης τεκμηρίωσης γνωμάτευσης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ