Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

8 Αυγούστου, 2018

Θέμα «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

Την Πέμπτη 09/08/2018 και ώρα 17:30 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για προμήθεια ενιαίων εισιτηρίων για το Σπήλαιο Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ