Ορθή επανάληψη Το συμβούλιο της ΚΕΔΑ, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 06/08/2018 και ώρα 17:00

3 Αυγούστου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος  01/08/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.  451

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                    Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Δευτέρα 06/08/2018 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων

Συγκρότηση επιτροπής προσλήψεων

Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμεία

Ορισμός διαχειριστή για το ηλεκτρονικό μητρώο

Συμπληρωματική απόφαση, για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας 2 μηνών

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ