Συναυλία στο Κάστρο της Αντιπάρου – ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ

2 Αυγούστου, 2018