Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

18 Ιουνίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                        

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                       Αντίπαρος 18/06/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                             Αρ. Πρωτ.  322

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                     Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Παρασκευή  22/06/2018 και ώρα 19:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.      Ανάκληση απόφασης 35/2018 με θέμα: Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για χρονομέτρηση Διάπλου Πάρου-Αντιπάρου στα πλαίσια συνδιοργάνωσης

2.      Τροποποίηση απόφασης 36/2018 με θέμα: Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών μεταλλίων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης αγώνων, Διάπλους Πάρου-Αντιπάρου, Αγώνας δρόμου, Ορεινός ποδηλατικός αγώνας, Διασυλλογικός αγώνας ιστιοπλοΐας 

3.      Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια επίπλων  για το Σπήλαιο

4.      Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για προμήθεια  τραπεζιών  για εκδηλώσεις

5.      Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια καυσίμων για το λεωφορείο

6.      Ορισμός ταμία και αναπληρωτή του

7.      Ορισμός τιμών πώλησης αναμνηστικών ειδών και αναψυκτικών

8.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ