πρόσκληση σε συνεδριαση ΚΕΔΑ

14 Μαΐου, 2018

Την Παρασκευή  18/05/2018 και ώρα 19:00 στο κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων

Συγκρότηση επιτροπής προσλήψεων

Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο Σπήλαιο

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενόψει πολιτιστικού καλοκαιριού

Αίτημα συλλόγου Αντίπαρος Εν Πλω για συνδιοργάνωση 7ου Αγώνα Υγείας Αντιπάρου

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για προμήθεια μεταλλίων και επάθλων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης  7ου Αγώνα Υγείας  Αντιπάρου

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για προμήθεια αφισών και διαφημιστικού λαβάρου  στα πλαίσια συνδιοργάνωσης 7ου Αγώνα Υγείας Αντιπάρου

Αίτημα για συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ημέρες Κινηματογράφου Αντιπάρου

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για προμήθεια νερών, χυμών και αναψυκτικών, για το Σπήλαιο Αντιπάρου

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών  προμήθειας προβολέων για εκδηλώσεις

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για προμήθεια κερασμάτων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αντιπάρου

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ