Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

25 Απριλίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος 24/04/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.  157

ΤΗΛ 22840.61640

                                                                                     Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Το Σαββάτο  28/04/2018 και ώρα 18:00 στο κτίριο του ΚΕΠ, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

Πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους, βάσει της εγκριτικής απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.  ΑΠ. 11537/12-04-2018

Έγκριση δαπάνης και έγκριση προδιαγραφών για επισκευή σκαλοπατιών στο Σπήλαιο Αντιπάρου

Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες καθαρισμού

Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                    ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ