πρόσκληση σε εκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

20 Μαρτίου, 2018

Θέμα «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

Την Τετάρτη 21/03/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

Έγκριση δαπάνης και έγκριση  προδιαγραφών για προμήθεια ελαστικών  στο ΙΚΝ 5561 όχημα της ΚΕΔΑ.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω σοβαρής ζημιάς των ελαστικών που χρήζουν άμεσης αντικατάστασης για την σωστή λειτουργία του οχήματος.   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                 ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ