Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

2 Μαρτίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                    Αντίπαρος,  01/03/2018
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                        Αρ. Πρωτ.  61
ΤΗΛ 22840.61640

                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Δευτέρα  05/03/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

    •    Συζήτηση και έγκριση δαπάνης για φιλοξενία μελών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος δημιουργίας συνεργατικών επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα μέσω αξιοποίησης σχολάζουσων γαιών σε δύο μικρά Κυκλαδονήσια.