Έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

1 Φεβρουαρίου, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος, 01/02/2018

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ. 25

ΤΗΛ 22840.61640

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

Την Πέμπτη  01/02/2018 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

Έγκριση των πινάκων κατάταξης και απορριφθέντων και έγκριση  πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 1/2018  προκήρυξη της επιχείρησης.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγο των προθεσμιών του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού.