πρόσκληση σε συνεδρίαση κεδά

10 Οκτωβρίου, 2017

Την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Συζήτηση και έγκριση δαπάνης για σεμινάρια χορού.

Συζήτηση και έγκριση δαπάνης για θεατρική παράσταση

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για το Λαογραφικό Μουσείο

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ