Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

22 Σεπτεμβρίου, 2017

Τη Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 14:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Έγκριση δαπάνης για έκδοση βιβλίων.

2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για ωράριο Σπηλαίου & Λαογραφικού Μουσείου

3.     Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο εκκλησάκι του Σπηλαίου Αντιπάρου

4.     Αίτημα για κινηματογράφηση του νησιού για ταξιδιωτική εκπομπή

5.     Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου του Λαογραφικού Μουσείου

6.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ