ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΔΑ

16 Αυγούστου, 2017

Την Πέμπτη 17/08/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Έγκριση δαπάνης για προμήθεια κλειδιών και λουκέτων για το Κάστρο.

2.     Έγκριση δαπάνης για επισκευή λεωφορείου.

3.     Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων για τον εκτυπωτή της ΚΕΔΑ

4.     Αίτημα για βιντεοσκόπηση του Σπηλαίου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ