Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

26 Ιουλίου, 2017

Το Σάββατο 29/07/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Συζήτηση και έγκριση δαπανών για το Σπήλαιο.

2.     Έγκριση δαπανών για συναυλία.

3.     Συζήτηση και έγκριση δαπάνης για προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων.

4.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ