Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

10 Ιουλίου, 2017

Την Πέμπτη  13/07/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Έγκριση δαπανών για πανηγύρι Αγ. Μαρίνας. 

2.     Συζήτηση και έγκριση δαπανών για το Σπήλαιο.

3.     Έγκριση δαπανών για συναυλία.

4.     Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για Λαογραφικό Μουσείο.

5.     Συζήτηση αιτημάτων για εκδηλώσεις.

6.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ